Z końcem sierpnia br. urzędy pracy zakończyły przyjmowanie wniosków o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii. – Do końca sierpnia przyznano blisko 600 tys. dotacji na łączną kwotę 3 mld zł – informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dotacja w ramach Tarczy Branżowej przeznaczona była dla przedsiębiorców, których w wyniku pandemii dotknął co najmniej 40-procentowy spadek przychodów.

Jak podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, zakres wsparcia od początku realizacji Tarczy Branżowej był kilkukrotnie rozszerzany – w sumie wsparcie otrzymało 65 branż wskazanych kodami PKD (Polska Klasyfikacja Działalności).

Dotacja wynosiła do 5 tys. zł i miała charakter bezzwrotny, o ile przedsiębiorca prowadził działalność przez co najmniej 3 miesiące od momentu otrzymania wsparcia.

– Z końcem sierpnia br. urzędy pracy zakończyły przyjmowanie wniosków o dotację. Do tego czasu przyznanych zostało ich ok. 600 tys. na kwotę blisko 3 mld zł. Co ważne, przedsiębiorca mógł uzyskać więcej niż jedną dotację – informuje minister Marlena Maląg.

Jeszcze przez cały wrzesień powiatowe urzędy pracy będą natomiast przyjmować wnioski o dotację dla przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne. Do 31 sierpnia br. pozytywnie rozpatrzono 776 wniosków na kwotę 3 880 000 zł.

Zobacz także