Za nami już blisko rok walki z pandemią koronawirusa. – Od czasu uruchomienia Tarczy Antykryzysowej, która w międzyczasie była wielokrotnie rozszerzana, do przedsiębiorców trafiło już ponad 187 mld zł wsparcia na ochronę miejsc pracy. To jeden z naszych priorytetów – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Tarcza Antykryzysowa to wciąż rozszerzany i udoskonalany pakiet wsparcia dla przedsiębiorców, którego głównym celem jest ochrona jak największej liczby miejsc pracy.

Do tej pory w ramach poszczególnych instrumentów wsparcia do przedsiębiorców trafiło już 187,29 mld zł, z czego:

  • • Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju –  68,7 mld zł wsparcia,
  • • Tarcza pomocowa Banku Gospodarstwa Krajowego – przeszło 61,5 mld zł,
  • • Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenie postojowe – ponad 28,6 mld zł,
  • • Wsparcie m.in. na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, umarzalna pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, pomoc dla organizacji pozarządowych i  samozatrudnionych – 28,3 mld zł,
  • • Pomoc z Agencji Rozwoju Przemysłu – 168 mln zł.

– To wsparcie na ogromną skalę, a sama Tarcza Antykryzysowa była systematycznie rozszerzana, by niezbędna pomoc trafiała tam, gdzie jest potrzebna. Sytuacja epidemiczna sprawia, że część obostrzeń można łagodzić, a niektóre muszą zostać zachowane. Dlatego zależy nam, by wspierać branże najbardziej cierpiące na skutek pandemii i maksymalnie ograniczyć jej negatywne skutki – podkreśla minister Marlena Maląg.

You might also like