Innowatorzy na start. Można otrzymać dofinansowanie na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (to obowiązkowy element), ewentualnie uzupełnione o prace przedwdrożeniowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wprowadzenia w działalności gospodarczej.

Wkrótce będzie można składać wnioski w konkursie Szybka ścieżka finansowanym z Funduszy Europejskich. Nabór będzie trwał od 22 marca do 4 maja 2021 r. Kwota przeznaczona na konkurs to 300 mln zł, instytucją ogłaszającą nabór jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs skierowany będzie do wszystkich przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorstw również z udziałem jednostek naukowych. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Konkurs jest organizowany od 2015 roku. Do tej pory dofinansowanie w nim otrzymało 1 800 projektów na łączną kwotę prawie 11,5 miliarda złotych.

Konkurs to szansa dla przedsiębiorców i konsorcjów na wsparcie innowacyjnych projektów. Prace nad rozwojem nowoczesnych narzędzi i technologii mogą pomóc polskim firmom stworzyć przewagę konkurencyjną i osiągać długoletnie zyski

– ocenia Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Więcej informacji na stronie: Szybka Ścieżka z pulą 300 milionów złotych z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców

Zobacz także