Dolnośląski Klaster Edukacyjny, którego liderem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, liczy 156 partnerów! Ostatnio do grona szkół partnerskich dołączyła Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna w Zimnej Wodzie koło Lwowa. Deklaracja Partnerska została podpisana w miejscowości Korczowa na pograniczu polsko-ukraińskim. Szkołę z Ukrainy reprezentowała dyrektor Julia Didycz, a LSSE pełnomocnik zarządu ds. kontaktów dyplomatycznych i rynków wschodnich Marek Horbań.

Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna w Zimnej Wodzie rozpoczęła swoją działalność zaledwie kilka dni przed wybuchem pełnoskalowej wojny na Ukrainie i mimo zagrożeń wojennych kontynuuje swą działalność. Wyraziła też chęć dołączenia do partnerów Klastra Edukacyjnego LSSE, z czego bardzo się cieszymy i liczymy na owocną współpracę.

Z tej niewielkiej miejscowości koło Lwowa pochodzą m.in. Mikołaj Sęp Szarzyński, polski poeta przełomu epok renesansu i baroku, prekursor polskiego baroku czy też Krystyna Feldman, wybitna aktorka teatralna i filmowa.

Do DKE przystąpiło już 35 firm, 40 instytucji (powiaty, stowarzyszenia, fundacje, urzędy pracy) oraz 80 szkół (podstawówki, licea, technika, szkoły branżowe i 6 uczelni wyższych). Jest to kolejny przykład dobrej współpracy nauki z biznesem i gospodarką.

Zobacz także