Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w marcu br. 6,4%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca* spadła o 0,1 punktu proc.

To dobre wiadomości. Wczoraj Eurostat podał dane, według których Polska w lutym br. była krajem o najniższej stopie bezrobocia w Unii Europejskiej, na poziomie 3,1%. Podobna sytuacja miała miejsce w styczniu br. Te dane pokazują, że instrumenty jakie wprowadziliśmy dla przedsiębiorców poszkodowanych przez COVID-19 są dobre i się sprawdzają. Dzięki nim uratowaliśmy ponad 7 mln miejsc pracy

– wiceminister Iwona Michałek.

Marzec był pierwszym miesiącem w tym roku, gdy liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy zmniejszyła się.

Ze wstępnych danych MRPiT wynika, że liczba bezrobotnych w marcu  br. wyniosła 1 079,8 tys. osób i – w porównaniu do końca lutego br. liczba ta spadła o 19,8 tys. osób, czyli o 1,8%. Spadek poziomu bezrobocia był silniejszy niż w marcu 2020 r.

W żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekroczył 11%. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielkopolskim (3,9%), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (10,5%).

W marcu br. według wstępnych danych pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 115,5 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej tj. o 10,1 tys. (9,6%)  więcej niż w lutym 2021 r. i o 37,8 tys. (48,8%) więcej niż w marcu 2020 r.

W marcu br. minął rok od wybuchu pandemii spowodowanej Covid-19. Od tego czasu wprowadziliśmy bardzo wiele instrumentów, które pomogły uchronić miliony miejsc pracy.  Do polskich firm trafiło już 202 mld zł.

Trzecia fala pandemii z jaką przyszło nam się zmierzyć spowodowała, że uruchomiliśmy kolejne instrumenty, które zostaną przekazane przedsiębiorcom z najbardziej poszkodowanych branż. Dlatego przeznaczymy ponad 30 mld zł na ochronę miejsc pracy i wsparcie dla przedsiębiorstw w II kwartale 2021

– wiceminister Iwona Michałek.

1 kwietnia br. została przedłużona tzw. tarcza branżowa. Wsparcie trafi do  przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku II i III  fali pandemii COVID-19. Pomoc udzielana jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Skorzysta z niej ok. 60 branż (oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD).

W ramach tarczy branżowej przedsiębiorcy mogą liczyć na zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, świadczenia postojowe, dotację do 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorców.

*23 marca br. GUS podał, że stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym br. w Polsce wyniosła 6,5 %, a nie jak szacowaliśmy 6,6%.

Zobacz także