W środę 29 stycznia Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Przemysław Bożek wygłosił prezentację dla grupy studentów z Tarnopola.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Gromadce.

Prezentacja dotyczyła działalności Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wiceprezes Przemysław Bożek w swoim wystąpieniu przedstawił zasady działania stref ekonomicznych w Polsce na przykładzie LSSE S.A. oraz opowiedział o możliwościach podjęcia pracy przez obcokrajowców w specjalnych strefach.

Zobacz także