W poniedziałek 27.01.2020 r. w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyło się spotkanie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Wojciecha Murdzka z Zarządem i Dyrektorami LSSE S.A. W spotkaniu uczestniczyła również Poseł na Sejm RP Pani Ewa Szymańska.

Podczas spotkania Sekretarz Stanu miał możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz kluczowymi aspektami jej działalności. Podkreślono jak istotne znaczenie ma działalność LSSE S.A. dla rozwoju gospodarczego naszego regionu.
Omówiono również działalność klastrów branżowych: Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego i Dolnośląskiego Klastra Lotniczego, które łączą potencjał gospodarczy, naukowy i społeczny, tworząc fundament do współpracy dla szkół, inwestorów, samorządów oraz instytucji okołobiznesowych.

Zobacz także