Przedstawiciele Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Wiceprezes Przemysław Bożek oraz Wiceprezes Piotr Wojtyczka wzięli udział w kolejnym spotkaniu organizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Tematem przewodnim rozmów były plany budowy obwodnicy miasta Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12. Budowa obwodnicy Głogowa daje niepowtarzalną szansę uproszczenia transportu między zachodnią częścią Polski a Wielkopolską, Polską Centralną i krajami bałtyckimi, ale przede wszystkim daje możliwość poprawienia dostępności terenów inwestycyjnych Głogowa dla potencjalnych inwestorów.
LSSE S.A. po raz kolejny przedstawiła argumenty za wariantem obwodnicy z przebiegiem po północno – zachodniej stronie miasta Głogów. Wariant północny jest dużą szansą dla Głogowskiej Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zobacz także