Państwowe przedsiębiorstwa w codziennym prowadzeniu biznesu nie zapominają o wspieraniu szlachetnych inicjatyw ważnych społecznie. Aktywnie działają na rzecz mieszkańców czy środowiska.

Od niemal roku, co czwartek, prezentujemy działania spółek Skarbu Państwa z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Na naszych profilach w mediach społecznościowych takie informacje oznaczamy hasztagiem #CzwartekCSR. Państwowe firmy angażują się w różnorodne przedsięwzięcia.

Drugi człowiek w centrum

Zbliża się Wielkanoc. Okres przedświąteczny, zarówno zimą, jak i wiosną, to w państwowych spółkach tradycyjnie czas zbiórek żywności i przygotowywania paczek dla potrzebujących. Firmy włączają się też w działania  organizacji charytatywnych.

Pomaganie innym ma jednak miejsce nie tylko od święta. Spółki wspierają szkolnictwo zawodowe i techniczne, niejednokrotnie doposażając placówki szkolne w niezbędny sprzęt. Organizują zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Pomagają seniorom, kombatantom (także tym na Kresach),  powstańcom czy swoim emerytowanym pracownikom. Wysyłają artykuły szkolne za granicę, na tereny dotknięte konfliktami. Wsparcie otrzymują stowarzyszenia chorych czy dzieci osierocone przez pracowników poległych na służbie. Ponadto państwowe firmy często same organizują charytatywne imprezy np. dla osób poszkodowanych przez powódź. Pracownicy spontanicznie biorą też udział w viralowych akcjach zachęcających do pomocy innym.

Zwierzęta i ekologia

Ochrona naszego narodowego ptaka – bociana to przykład działań spółek energetycznych. To nie tylko obrączkowanie piskląt, ale też zabezpieczanie gniazd poprzez montowanie platform na słupach energetycznych. To zadania ma jeszcze jedną ważną funkcję, przeciwdziała zakłóceniom w dostawach prądu. Energetycy dbają też o inny gatunek – sokoły wędrowne.

Wiele ze spółek angażuje się w budowę pasiek i ochronę pszczół, część w ochronę rzadkich gatunków, takich jak np. żubr.

Wśród aktywności pozabiznesowej SSP znajdziemy wiele innych przykładów działań na rzecz naszych braci mniejszych: zbiórki dla schronisk, budowa domków dla jeży czy karmników dla ptaków i pomoc zwierzętom w przetrwaniu najzimniejszej pory roku.

Nierzadko pośród działań naszych narodowych czempionów znajdziemy akcje związane z ochroną przyrody. To między innymi sprzątanie świata, sadzenie drzew czy rewitalizacja lasów, a także kampanie edukacyjne na rzecz ekologii. Niektóre firmy włączają się również w ochronę parków narodowych, np. finansując badania naukowe.

Walka z pandemią

Szczególnie warte uznania jest zaangażowanie SSP na rzecz walki z pandemią. Spółki niemal natychmiast odpowiedziały na wyzwanie. Wspierały i wspierają zarówno finansowo, jak i rzeczowo. Ta pomoc przekroczyła już 190 milionów złotych.

– Już od roku spółki Skarbu Państwa pokazują wszystkim, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Ich szybka reakcja i włączenie się walkę z COVID-19 potwierdzają, że działanie na rzecz drugiego człowieka mają w swoim korporacyjnym DNA – mówi wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

Na początku pandemii firmy odpowiedziały na zapotrzebowanie na maseczki, środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji czy sprzęt, którego brakowało. Pomoc trafiła przede wszystkim do tych, którzy o zdrowie i życie Polaków walczą na pierwszej linii frontu, czyli do medyków.

W kolejnych falach spółki wciąż stanowią ważny element w walce z epidemią. Dzięki nim do wielu placówek medycznych trafia specjalistyczny sprzęt. Pracownicy wspierają infolinie GIS czy NFZ a także działają w ramach korpusu pomocy seniorom. Wśród innych działań możemy wskazać zapewnianie noclegów i posiłków dla medyków, przekazywanie szkołom sprzętu komputerowego do zdalnej nauki oraz organizowanie zbiórek krwi i osocza.

Zachęcamy, żeby na bieżąco śledzić aktywności #CSR naszych spółek.

Zobacz także