„Zmiana na lepsze” – tak tłumaczony jest wyraz „Kaizen”. W praktyce oznacza japońską filozofię biznesową, polegającą na ustawicznym poprawianiu i ulepszaniu procesu zarządzania i produkcji na wszystkich szczeblach. Kaizen jest nieodłączną częścią wdrożenia lean management w organizacji.

Na temat tej metody oraz filozofii rozmawiali uczestnicy śniadania biznesowego pt.: „Czy transformacja organizacji w oparciu o podejście Kaizen/Lean to dobry wybór na trudne czasy?”. Organizatorami spotkania byli: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Związek Pracodawców Polska Miedź oraz Kaizen Institute Poland. Oprócz części prezentacyjnej, zebrani pracowali w grupach, co pozwoliło lepiej poznać poruszaną tematykę.

Zobacz także