Przedstawiciele Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z odznaczeniami podczas Święta 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej na Placu Wolności we Wrocławiu.

Prezes LSSE Przemysław Bożek, na wniosek 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oddział we Wrocławiu, otrzymał Medal „Pro Bono Poloniae” za działalność i wspieranie systemu obronności naszego kraju. Odznaczenie w imieniu Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczył prezesowi LSSE Jarosław Kresa – Wicewojewoda Dolnośląski.

Wyróżnienie przyznawane jest za szczególny wkład w upowszechnianie, w Polsce oraz poza jej granicami, wiedzy o historii walk niepodległościowych, a także krzewienie postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie.

Przemysław Bożek otrzymał również Odznakę Pamiątkową 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którą podczas uroczystości wręczył mu Dowódca 16DBOT płk Artur Barański.

Te odznaczenia są dla mnie wielkim zaszczytem, za który bardzo dziękuję, a także motywacja do dalszej pracy. Jest to wyróżnienie dla całego zespołu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz – przede wszystkim – dla wielu pokoleń młodych ludzi, z którymi miałem przyjemność współpracować w szkole lub przy różnych projektach, a teraz w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Działalność patriotyczna i społeczna od zawsze znajduje szczególne miejsce w moim sercu – mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury i Inwestycji LSSE, Mariuszowi Kędziorze, przyznano „Medal za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” za wybitne działania rozpowszechniające wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym, SZP-ZWZ-AK oraz zasługi w zadaniach realizowanych na rzecz polskich Bohaterów.

 

Zobacz także