Polska po raz kolejny znalazła się w czołówce krajów UE – nasza produkcja przemysłowa w styczniu wg Eurostat wzrosła o 5,6% r/r (dane skorygowane o efekt kalendarzowy). Wyższy wzrost zanotowały jedynie Irlandia (27,5%) i Litwa (11,8%).

W styczniu największy wzrost (r/r) zaliczyły produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (o 3,0% w UE i o 1,6% w strefie euro) oraz produkcja dóbr pośrednich (o 2,2% w UE i o 1,8% w strefie euro). Wzrosła także produkcja dóbr kapitałowych (o 0,9% w UE i o 0,9% w strefie euro). Wynik dla Polski jest zbliżony do danych GUS, wg których, po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja przemysłowa w styczniu br. wzrosła o 5,7% r/r

-powiedział dr hab. Robert Tomanek

Najgłębsze spadki w ujęciu rocznym nastąpiły w Portugalii (-6,5%), na Malcie (-6,2%) i w Słowacji (-4%). W całej Unii Europejskiej nastąpił wzrost produkcji przemysłowej o 0,3%, a w strefie euro o 0,1% (w grudniu odpowiednio: +0,1% i -0,2%).

W ujęciu miesięcznym natomiast, styczniowa produkcja przemysłowa (wyrównana sezonowo) wzrosła o 0,7% w całej UE i o 0,8% w strefie euro, podczas gdy w grudniu notowano jej spadki kolejno o: 1,2% oraz o 1,6%.

Zobacz także