Zwolnienie ze składki ZUS, świadczenie postojowe, dotacja dla mikro i małych firm oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników – to rządowa pomoc na kolejne miesiące, która trafi do przedsiębiorców objętych obecnie obostrzeniami. Wsparcie obejmie m.in. salony kosmetyczne i fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane oraz firmy prowadzące detaliczny handel w galeriach handlowych. „Strategia wspierania polskich firm i miejsc pracy jest dobrze przemyślana” – mówi wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, którego resort przygotował najnowszy pakiet pomocy dla firm.

Wicepremier wraz z premierem Mateuszem Morawieckim przedstawili na czwartkowej konferencji prasowej szczegóły instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców na kolejne miesiące. Dotychczasowa pomoc zostanie rozciągnięta  na kilkanaście dodatkowych branż, a jej wartość wyniesie około 10 mld zł. Wsparcie będzie mogło trafić nawet do 420 tys. firm, zatrudniających ok. 1,4 mln osób.

Pandemia nie odpuszcza, dlatego uruchamiamy kolejny pakiet wsparcia

– powiedział premier Mateusz Morawiecki na czwartkowej konferencji prasowej.

Premier podkreślił, że od początku walki z gospodarczymi skutkami pandemii najważniejszym celem rządu jest ochrona miejsc pracy.

Skuteczność tych starań pokazują najnowsze badania Eurostatu, z których wynika, że Polska ma obecnie najmniejszy poziom bezrobocia w Unii Europejskiej

– mówił szef rządu.

Informując o pomocy dla firm na kolejne miesiące wicepremier Jarosław Gowin podkreślił:

Ta pomoc jest miarą wysiłku podejmowanego przez polskiego podatnika i polskie społeczeństwo, aby pomóc firmom ratować miejsca pracy.

Podsumowując rok działań rządu na rzecz ratowania polskiej gospodarki, minister Gowin zaznaczył, że warto w tej ocenie oprzeć się również na tym, jak spostrzegają nas inne państwa.

Polska powszechnie wskazywana jest jako kraj, który odniósł ogromny sukces, jeżeli chodzi o minimalizowanie gospodarczych skutków pandemii. Kondycja polskiej gospodarki na tle globalnych procesów makroekonomicznych jest bardzo mocna

– powiedział wicepremier.

Zdaniem szefa MRPiT siłą polskiej gospodarki wynika z pracy, przedsiębiorczości i zaangażowania setek tysięcy przedsiębiorców oraz wsparcia państwa.

To bardzo dobrze przemyślana strategia wspierania polskich firm i miejsc pracy

– ocenił.

Wicepremier podkreślił, że ratując miejsca pracy rząd myśli jednocześnie o przyszłości i długofalowej budowie silnej gospodarki. Służyć temu mają kolejne opracowywane programy.

Już wkrótce ministerstwo rozwoju, pracy i technologii przedstawi dwie ważne strategia rozwojowe polskiej gospodarki – Strategię Produktywności oraz Nową Politykę Przemysłową

– zapowiedział Jarosław Gowin.

Kilkanaście nowych kodów PKD objętych pomocą z tarczy branżowej

Pomoc branżowa dla przedsiębiorców poszkodowanych obecnie w wyniku drugiej i trzeciej fali pandemii COVID-19 udzielana jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Taką możliwość pomocy przewidują przepisy tarczy branżowej upoważniające rząd do wydawania rozporządzeń przedłużających i rozszerzających wsparcie z tarczy.

Najnowsza pomoc będzie nowelizacją rozporządzenia i będzie już trzecim pakietem osłonowym przyznanym przez rząd poprzez przedłużenie pomocy z tarczy branżowej. Wsparcie jest skierowane do firm najbardziej obecnie poszkodowanych w wyniku obostrzeń sanitarnych i ma zapobiec utracie przez nie płynności finansowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Pomoc jest skierowana do firm prowadzących działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako rodzaj przeważającej działalności. Instrumenty wsparcia mają być rozszerzone o kilkanaście kodów PKD, w tym:

 • • 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • • 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • • 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • • 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • • 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • • 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • • 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • • 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • • 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
 • • 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • • 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne

Dodając do tego wcześniejszą pomoc dla branż objętych wsparciem z tarczy branżowej i jej dwóch rozporządzeń pomocowych, pomoc obejmie ponad 60 kodów PKD.

Pomoc branżowa dla firm za marzec i kwiecień

Najnowszy pakiet pomocowy będzie przyznany za dwa miesiące – marzec i kwiecień, a nowelizacja rozporządzenia obejmie jednocześnie  te dwa miesiące. Na wsparcie dla firm za marzec rząd przeznaczy ok. 3 mld zł, a na pomoc za kwiecień ok. 7 mld zł.

Wartość wsparcia na kwiecień będzie znacznie wyższa, co wynika z tego, że obejmie dodatkowo nowe branże. Firmy ujęte w nowelizacji rozporządzenia będą mogły skorzystać z dopłat na utrzymanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez trzy kolejne miesiące (po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy takie dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez trzy miesiące).

4 instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców

Tarcza branżowa dla firm objętych obostrzeniami wynikającymi z trzeciej fali pandemii to:

 • • zwolnienie ze składek ZUS za określone miesiące – płatnicy składek nie muszą opłacać składek ubezpieczeniowych za siebie ani za zatrudnionych ubezpieczonych, a w przypadkuich opłacenia, składki są im zwrócone,
 • • świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – świadczenie wynosi każdorazowo 2080 zł i jest przyznawane co miesiąc,
 • • dotacja do 5 tys. zł – mikro- i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności,
 • • dopłata 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników – świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy takie dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez łączny okres 3 miesięcy i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS.

Aby otrzymać wsparcie, trzeba także wykazać spadek przychodów na poziomie 40 proc. w odpowiednim okresie porównawczym, co do zasady r/r albo m/m.

Rekordowa wartość pomocy dla przedsiębiorców

Do tej pory na wsparcie polskiej gospodarki w czasach pandemii rząd przeznaczył bezprecedensową sumę już ponad 200 mld zł. To ok. 9% polskiego PKB. Stawia to nasze państwo w ścisłej czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem stosunku pomocy do wielkości gospodarki. To więcej niż trzy budżety roczne na obronę narodową.

Na samą pomoc branżową (od 1 października 2020 r.) przeznaczono na ten cel w różnych formach wsparcia ok. 50 mld zł.

Zobacz także