Viskase

Adding Value through Product Innovation and Diversity around the Globe

Härter

Firma Härter od 14 lat jest obecna w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jest też członkiem Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego.

Volkswagen Motor Polska

Wiele instytucji pomocowych takich jak szpitale, ośrodki pomocy społecznej, hospicja czy fundacje od wielu tygodni mierzy się z epidemią i jej skutkami. Tę trudną sytuację rozumie grupa Respekt z Volkswagen Motor Polska, która wyszła z inicjatywą pomocy dla potrzebujących.