Tarcza antykryzysowa działa. Wartość przyznanej pomocy – według stanu na 2 czerwca – wynosi już 73,53 mld zł.

Z tarczy antykryzysowej przyznano już:

 • 1 169 344 mikropożyczek dla przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 5 831 272 607 zł (stan na 023.06.2020);
 • na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano 4 517 742 137 zł (stan na 03.06.2020);
 • 1 297 889 świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z ZUS na łączną kwotę 2 545 285 892 zł (stan na 03.06.2020);
 • 1 930 675 574 zł na dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego (stan na 03.06.2020);
 • zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres marzec – maj 2020 r. na kwotę w sumie 7 314 189 768 zł (stan na 03.06.2020);
 • 43 748 341 402 zł subwencji z Tarczy Finansowej PFR (stan na 03.06.2020);
 • zabezpieczenie kredytów BGK o łącznym wolumenie 7,64 mld zł (stan na 03.06.2020).

Do ZUS i urzędów pracy wpłynęło 5 424 445 wnioski o skorzystanie z oferowanych przez tarczę rozwiązań, w tym:

 • 31 384 – dot. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy;
 • 1 628 017 – dot. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;
 • 244 565 – dot. dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • 1 344 637 – dot. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
 • 222 269 – dot. świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych;
 • 65 704 – dot. odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat;
 • 1 882 278 – dot. zwolnienia ze składek do ZUS za marzec – maj 2020 r.

Dane te pokazują, że rozwiązania pomocowe zawarte w tarczy antykryzysowej spotkały się już z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw.

Tarcza koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw. Przyjęliśmy w niej rozwiązania, które w naszej ocenie są najbardziej potrzebne dla utrzymania potencjału polskiej gospodarki na tym etapie walki z gospodarczymi konsekwencjami pandemii.

Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60% do nawet 75%, co jest bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń i rekrutacji.

Jesteśmy w ciągłym w kontakcie z przedstawicielami branż, organizacji pracodawców, poszczególnych firm. Zgłaszane propozycje uzupełnień i modyfikacji są analizowane i konsultowane. Rząd na bieżąco, elastycznie reaguje na dynamicznie zmieniającą się sytuację.

Zobacz także