Tarcza antykryzysowa działa. Wartość przyznanej pomocy – według stanu na 20 maja – wynosi już 42,28 mld zł.

Z tarczy antykryzysowej przyznano już m.in.:

 • 749 693 mikropożyczek dla przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 3 739 496 212 zł (stan na 20.05.2020);
 • na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano 3 431 226 028  zł (stan na 20.05.2020);
 • 637 021 świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z ZUS na łączną kwotę 1 267 024 348 zł (stan na 20.05.2020);
 • 1 052 190 525 zł na dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego (stan na 20.05.2020);
 • zwolnienie ze składek ZUS o wartości 1 806 000 000 (stan na 19.05.2020);
 • 30 984 021 548 zł subwencji z Tarczy Finansowej PFR (stan na 20.05.2020).

Do ZUS i urzędów pracy wpłynęło 4 264 417  wniosków o skorzystanie z oferowanych przez tarczę rozwiązań, w tym:

 • 27 159 – dot. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy;
 • 1 259 251 – dot. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;
 • 162 319 – dot. dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • 855 033 – dot. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
 • 176 474 – dot. świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych;
 • 63 032 – dot. odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat;
 • 1 719 235 – dot. zwolnienia ze składek do ZUS za marzec – maj 2020 r.

Dane te pokazują, że rozwiązania pomocowe zawarte w tarczy antykryzysowej spotkały się już z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw.

Tarcza koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw. Przyjęliśmy w niej rozwiązania, które w naszej ocenie są najbardziej potrzebne dla utrzymania potencjału polskiej gospodarki na tym etapie walki z gospodarczymi konsekwencjami pandemii.

Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60% do nawet 75%, co jest bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń i rekrutacji.

Jesteśmy w ciągłym w kontakcie z przedstawicielami branż, organizacji pracodawców, poszczególnych firm. Zgłaszane propozycje uzupełnień i modyfikacji są analizowane i konsultowane. Rząd na bieżąco, elastycznie reaguje na dynamicznie zmieniającą się sytuację.

Zobacz także