Przez miniony rok zabiegaliśmy o to, żeby nasza gospodarka poniosła jak najmniejsze straty na skutek pandemii. Walczyliśmy o uratowanie miejsc pracy i firm. Dziś widzimy efekt naszych działań. PKB w Polsce spadło jedynie o 2,8 proc a poziom bezrobocia jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Środki pomocowe dla branż dotkniętych pandemią stanowią ponad 9,0 proc. naszego PKB, co jest trzecim najlepszym wynikiem wśród krajów Unii. Instytucje międzynarodowe pozytywnie oceniają stan polskiej gospodarki oraz reakcję rządu na pandemię COVID-19. Prognozy gospodarcze pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Wchodzimy w 2021 r. z bardzo dobrym stanem finansów publicznych.

PKB w Polsce spadło jedynie o 2,8 proc

Według danych GUS produkt krajowy brutto w całym 2020 roku zmniejszył się o 2,8% w porównaniu z rokiem 2019. Jego skala jest mniejsza niż pierwotnie przewidywano na początku pandemii. Polska uchroniła się przed recesją, nasza gospodarka jest odporna na kryzys.

Szacujemy, że w bieżącym roku wzrost PKB powinien wynieść ok. 4%. Oczekujemy wzrostu spożycia oraz eksportu. Natomiast ożywienie inwestycji przedsiębiorstw powinno być obserwowane w II połowie roku.

Polska jest bardzo dobrze przygotowana do ewentualnego ożywienia gospodarczego. Zewnętrzni obserwatorzy określają nasze fundamenty jako bardzo solidne

– zauważył premier Mateusz Morawiecki.

Polska drugim krajem w Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem

Według danych Eurostat w grudniu 2020 r. Polska była, po Czechach drugim krajem w Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem – 3,3%. Średnia stopa bezrobocia w Unii Europejskiej według danych Eurostatu wynosi 7,5%. Rynek pracy w Polsce wykazuje się odpornością na kryzys wywołany COVID-19, co potwierdzają dane.  Dzięki instrumentom kierowanym do polskich przedsiębiorców udało nam się ochronić miliony miejsc pracy.

Blisko 200 mld zł to nasza pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej. Jest to zdecydowanie jedna z największych w Europie tarcz na ratowanie ludzi i miejsc pracy

– podkreślił szef polskiego rządu.

Pozytywna ocena polskiej gospodarki przez instytucje międzynarodowe

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) oraz Komisja Europejska pozytywnie ocenia stan polskiej gospodarki oraz reakcję rządu na pandemię COVID-19. MFW podkreśla, że zmniejszenie długu publicznego w relacji do PKB w ostatnich latach, umożliwiło polskiemu rządowi przygotowanie skutecznej odpowiedzi na kryzys. Fundusz dobrze ocenia rządowe działania antykryzysowe oraz potwierdza naszą zdolność fiskalną do dalszego wspierania firm i gospodarstw domowych oraz wzrostu wydatków na cele zdrowotne. W ocenie MFW dotychczasowe działania władz w związku z pandemią uchroniły gospodarkę i wiele firm przed masowymi bankructwami i wzrostem bezrobocia.

Nasza polityki finansowa, fiskalna, budżetowa, inwestycyjna poprawia los Polaków

– stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

Zdaniem MFW Polska jest dobrze przygotowana do okresu ożywienia. Realizacja programów wsparcia przebiegała zasadniczo szybko i skutecznie, co powinno pomóc w ograniczeniu długoterminowych skutków pandemii dla gospodarki.

Polska jest bardzo dobrze przygotowana do wzrostu gospodarczego, do ewentualnego ożywienia gospodarczego, które mam nadzieję wkrótce zacznie pukać do drzwi. To duża satysfakcja, że zewnętrzni obserwatorzy, którzy przykładają obiektywną i jednakową miarę, podobną do wszystkich państw unijnych określają nasze fundamenty jako bardzo solidne

– dodał szef polskiego rządu.

Z kolei raport Komisji Europejskiej wskazuje, że Polska to kraj o najwyższej wiarygodności finansowej z najniższym ryzykiem fiskalnym.

Zobacz także