Polska znalazła się wśród 4 krajów UE, dla których w I kw. 2020 r. notowano wzrost eksportu. Polski eksport towarów wzrósł o 0,2%. Według wstępnych szacunków Eurostat w marcu br. eksport towarów z UE do reszty świata spadł o 10,2% (do 167,4 mld EUR), a import UE obniżył się o 12,2% (do 145,2 mld EUR). Tak gwałtowne obniżenie dynamiki obrotów UE w ostatnim miesiącu I kw. to efekt administracyjnych restrykcji dot. działalności firm oraz mobilności osób wprowadzonych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19.

 

W rezultacie w omawianym miesiącu UE odnotowała nadwyżkę w handlu towarami w wysokości 22,2 mld EUR wobec +21 mld EUR w marcu 2019 r.

W skali I kwartału br. wywóz towarów poza UE spadł o 3,2% (do 504,3 mld EUR), a import obniżył się o 5,3% (do 461,6 mld EUR). Głębszy spadek importu przełożył się na wzrost dodatniego salda UE o 8,7 mld EUR, do 42,7 mld EUR.

W ujęciu narastającym głębsze spadki zanotowano w eksporcie dóbr przemysłowych (o 3,6%, do 418,3 mld EUR) niż dóbr podstawowych (o 2,3%, do 76,0 mld EUR). Odmiennie sytuacja kształtowała się po stronie importu, gdzie niewspółmiernie głębsze spadki dotknęły dóbr podstawowych (o 10,5%, do 127,5 mld EUR), niż przemysłowych (o 3,7%, do 325,4 mld EUR).

Biorąc pod uwag strukturę geograficzną eksportu UE, szczególnie dynamicznie obniżył się eksport do Wielkiej Brytanii (o ok. 15% w I kw. br. r/r). Wśród ważniejszych rynków spadki wywozu notowano również m.in. do Chin (o 5,1%) oraz Indii (o 4,3%). Z drugiej strony nadal szybko rósł eksport m.in. do Turcji (o ok. 12%), oraz Rep. Korei (o ok. 17%). Do USA notowano zaś wzrost eksportu o 5,5%. Po stronie importu z kolei głębokie spadki notowano z Wielkiej Brytanii (o ok. 12%), Rosji (o ok. 18%) oraz Norwegii (o ok. 13%). Kontrastował z tym dynamiczny wzrost przywozu ze Szwajcarii (o ok. 14%).

Zobacz także