Według szybkiego szacunku GUS, w I kwartale br. polski PKB niewyrównany sezonowo wzrósł realnie o 1,9 proc. Dane uwzględniają pierwsze skutki pandemii i wprowadzenie rządowych instrumentów wsparcia. Dane są lepsze od szacunków ekonomistów. Optymizm podtrzymuje fakt, że w porównaniu do pozostałych gospodarek UE Polska w dalszym ciągu plasuje się w czołówce pod względem dynamiki PKB a zgodnie z najnowszą, wiosenną prognozą Komisji Europejskiej nasza gospodarka ma odnotować najniższy w UE spadek w 2020 r. 

Dane GUS nt. PKB mają charakter wstępny i mogą podlegać rewizji – ostateczne i szczegółowe dane zostaną przedstawione 29 maja. Szacuje się w nich, że o ile w I kwartale przemysł i budownictwo wykazały się odpornością i wykazały wzrost, to najprawdopodobniej sektor usług został mocniej dotknięty przez wprowadzone obostrzenia i odnotował spadek wartości dodanej.

W porównaniu do pozostałych gospodarek UE Polska w dalszym ciągu plasuje się w czołówce pod względem dynamiki PKB. W I kw. 2020 r. według danych Eurostat wzrost polskiego PKB w ujęciu rocznym wyniósł 1,6 proc. (wyrównany sezonowo). Był to 5. najlepszy wynik wśród państw UE, dla których dostępne są dane, po Rumunii (2,7 proc.), Litwie (2,5 proc.) oraz Węgrzech (2 proc.). W strefie euro PKB spadł o 3,2 proc., a w całej UE o 2,6 proc.

W głównych gospodarkach unijnych zanotowano spadki PKB (r/r) – w Niemczech o 2,3 proc., we Francji o 5,4 proc., we Włoszech o 4,8 proc., w Hiszpanii o 4,2 proc. Wyraźnie słabsze wyniki zaprezentowały także pozostałe państwa grupy V4 – na Słowacji PKB zmniejszył się o 4,1 proc., a w Czechach o 2,2 proc.
Z kolei w porównaniu do IV kwartału 2019 r. PKB w strefie euro obniżył się o 3,8 proc., a w całej UE o 3,3 proc. W Polsce spadek ten wyniósł 0,5 proc.
Eurostat podał również dane o zatrudnieniu – w strefie euro, jak i w UE liczba zatrudnionych w porównaniu z analogicznym kwartałem ub.r. zmniejszyła się o 0,3 proc.

Zgodnie z najnowszą, wiosenną prognozą Komisji Europejskiej w całym 2020 r. PKB w UE zmniejszy się o 7,4 proc., a w strefie euro o 7,7 proc. Na uwagę zasługuje fakt, że najniższy spadek PKB prognozowany jest dla Polski – o 4,3%.

Zobacz także