W niepewnej i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości globalnej branży motoryzacyjnej niezwykle istotne jest dostrzeganie szans i budowanie nowych relacji handlowych. Mająca miejsce na świecie relokacja łańcuchów dostaw stwarza polskim przedsiębiorcom unikalną szansę na zaistnienie i wypełnienie luk rynkowych tam, gdzie wcześniej nie było to możliwe. Misją Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest aktywne poszukiwanie i promowanie takich możliwości.

Z tego powodu mam zaszczyt zaprosić Państwa na webinar zatytułowany „In the Driver’s Seat: An Introduction to the Polish Automotive Industry”, które odbędzie się 15 października 2020 r. w godzinach 15:00 – 18:00 CET.
Wydarzenie jest skierowane do publiczności amerykańskiej i ma na celu przedstawić polską branżę motoryzacyjną i jej potencjał głosem największych organizacji w kraju. Będzie również unikalną okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcami amerykańskimi uczestniczącymi w wydarzeniu podczas 90 minutowej sesji B2B, która odbędzie się bezpośrednio po prelekcjach ekspertów.

Więcej informacji na stronie: www.paih.gov.pl/20201015/webinarium_automotive_industry#

Zobacz także