Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. we współpracy z Ministerstwem Rozwoju prowadzi aktualnie intensywne prace mające na celu uruchomienie instrumentów wsparcia przedsiębiorców w ramach projektu tzw. Polityki Nowej Szansy realizowanego na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2020 roku o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby firm, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej i wymagają wsparcia w procesie zmian w swoim biznesie. Budżet projektu to maksymalnie 120 milionów złotych rocznie przez 10 lat, co w sumie daje maks. 1,2 miliarda złotych oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020-2021, min. 600 mln zł w 2020 roku.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomiczno—finansowej w przywróceniu im pełnej zdolności do funkcjonowania na rynku bez konieczności dalszego wspierania środkami publicznymi.

Ustawa przewiduje 3 instrumenty pomocowe:

  • Pomoc na ratowanie
  • Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne
  • Pomoc na restrukturyzację

Wszelkie niezbędne informacje oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy

Zobacz także