W dniu 18 maja 2020 r. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Gmina Środa Śląska dokonały odbioru zadania inwestycyjnego pn. Budowa I etapu drogi gminnej w granicach działki numer 118/14 w podstrefie Środa Śląska  realizowanego wspólnie na mocy Porozumienia z dnia 26 września 2019 r.

Inwestycja zrealizowana, między innymi, w celu optymalizacji  warunków inwestycyjnych w obrębie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych inwestycjami na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Środa Śląska oraz Gminy Środa Śląska, zrealizowana została przy udziale środków finansowych LSSE S.A., Gminy Środa Śląska oraz przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakres zadania obejmował budowę drogi gminnej w obrębie Święte na długości 400 m, łączącej drogę gminną ul. Innowacji z terenami inwestycyjnymi w Podstrefie Środa Śląska oraz budowę odcinka kanalizacji deszczowej o długości 270 m w pasie drogi gminnej w celu odwodnienia drogi oraz przyległych terenów inwestycyjnych.

Koszt inwestycji to 1.155.209 zł, w tym po stronie LSSE S.A. koszt 465.532 zł.

Wykonawcą zadania była firma budowlana Colas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Palędze.

 

Zobacz także