• 20 sierpnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020.
  • Po nowelizacji, dochody budżetu państwa wyniosą 398,7 mld zł i będą niższe od zaplanowanych o 36,7 mld zł, a wydatki 508,0 mld (o 72,7 mld więcej od zakładanych).
  • 109,3 mld zł deficytu pozwoli zabezpieczyć środki na stymulację rozwoju gospodarki i walkę ze skutkami COVID-19.

Sytuacja wywołana COVID-19 wymusiła aktualizację podstawowych parametrów budżetowych i makroekonomicznych oraz przygotowanie odpowiednich narzędzi do walki ze skutkami pandemii. Głównym celem nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. jest zapewnienie środków do dalszej stymulacji rozwoju polskiej gospodarki tak, by mogła ona jak najszybciej wrócić na ścieżkę wzrostu.

„Za nami okres globalnego lockdownu wywoływanego COVID-19, którego nikt się nie spodziewał podczas projektowania ustawy budżetowej na 2020 rok. Musieliśmy zapewnić wsparcie firmom i środki na walkę z COVID-19 oraz chronić miejsca pracy. Dzięki wydatkom i wprowadzonym przez rząd działaniom nasza gospodarka odczuła skutki ekonomiczne koronawirusa w mniejszym stopniu niż większość krajów UE. Wymagało to zaangażowania dużych środków finansowych i dlatego teraz nowelizujemy tegoroczny budżet” – mówi minister finansów Tadeusz Kościński. „Wpływy budżetowe wracają do wcześniejszych poziomów. Nadal jednak potrzebujemy funduszy na rozkręcenie gospodarki i pobudzenie inwestycji, aby w przyszłym roku wzrost PKB wrócił do poziomów z ostatnich lat” – dodaje.

„Nowelizacja budżetu w warunkach gospodarczych, które wywołała pandemia, nie powinna nikogo dziwić. Od lutego do dziś, wiele się zmieniło zarówno w zakresie wpływów i wydatków, w efekcie czego pojawił się deficyt budżetowy. Istotnym jest, że w większej części wynika on ze wzrostu wydatków, a nie z niższych wpływów podatkowych. Nowelizacja pozwala na uaktualnienie naszych przewidywań co do sytuacji budżetu w tym roku” – zaznacza wiceminister finansów Sebastian Skuza.

„COVID-19 spowodował gwałtowne wyhamowanie aktywności gospodarczej i załamanie dotychczasowych trendów większości kategorii makroekonomicznych, poczynając od połowy marca. Podchodzimy ostrożnie do przyszłości i przewidujemy, że w całym 2020 r. PKB obniży się o 4,6%. To o ok. 1 pkt. proc. niżej od krajowego konsensusu rynkowego, i tyle samo co wskazują prognozy MFW i KE” – podkreśla wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Dochody, wydatki

Nowelizacja ustawy budżetowej zakłada, że dochody budżetu państwa w 2020 r. będą niższe od tych zaplanowanych o 36,7 mld zł. W ustawie z lutego br. było to 435,3 mld zł, w nowelizacji 398,7 mld zł.

Dochody budżetu państwa z VAT prognozujemy na poziomie 170 mld, z akcyzy 68,4 mld zł, z CIT 38,5 mld zł, a z PIT 64,1 mld zł.

Dochody niepodatkowe zaplanowane zostały w kwocie wyższej o 3,6 mld zł.

Wydatki budżetu państwa zwiększono o 72,7 mld zł w porównaniu do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2020 r. (435,3 mld zł).

Deficyt budżetu państwa wyniesie 109,3 mld zł.

Dane makroekonomiczne

Przewidujemy, że w całym 2020 r., PKB obniży się o 4,6%, wobec wzrostu o 4,1% rok wcześniej i 3,7% zakładanych w pierwotnej ustawie.

Zakładamy, że w 2020 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej obniży się o 2,4% (wobec wzrostu o 1,5% w 2019 r. i zakładanych 0,5%), w tym w sektorze przedsiębiorstw o 2%, co znajdzie odzwierciedlenie we wzroście bezrobocia do 8% na koniec br. (z 5,2% na koniec 2019 r. oraz prognozowanych 5,1%).

Płace w gospodarce narodowej powinny zwiększyć się o 3,5% (wobec 7,2% w 2019 r. i przewidywanych 6,0%), a w sektorze przedsiębiorstw o 3%.

Przeciętnie w br. inflacja zwiększy się do 3,3%, wobec 2,3% rok wcześniej oraz 2,5% zakładanych w pierwotnej ustawie.

SRW i zwiększenie limitu poręczeń Skarbu Państwa

 

W związku z ogłoszonym w marcu 2020 r. stanem epidemii, spełnione są dwie przesłanki do zastosowania art. 112d ustawy o finansach publicznych – nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2020 została przygotowywana z zastosowaniem klauzuli wyjścia ze stabilizującej reguły wydatkowej (SRW).

O 300 mld zł (z 200 mld zł do 500 mld zł) został zwiększony na 2020 r. limit poręczeń i gwarancji, które mogą zostać udzielane przez Skarb Państwa. To ma zapewnić możliwość potencjalnego wykorzystania tego instrumentu na działania przeciwdziałające negatywnym skutkom społecznym i ekonomicznym COVID-19.

You might also like