Wypłacanie obowiązkowych zaliczek i częściowych płatności, precyzyjne warunki zapłaty wynagrodzenia i jego waloryzacji, brak obowiązku żądania płacenia wadium przez zamawiających, mniejsze kary pieniężne – to jedne z wielu korzyści dla przedsiębiorców w nowym Prawie zamówień publicznych, którego przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2021 roku. W nowym roku zacznie obowiązywać także nowa stawka płacy minimalnej – 2800 zł oraz nowa stawka godzinowa – 18,30 zł. Jeszcze w styczniu wejdzie w życie społeczna część pakietu mieszkaniowego, a wraz z nim m.in. nowe dopłaty do czynszu. Polscy przedsiębiorcy będą mieć łatwiejszy dostęp do programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki. Przedstawiamy najważniejsze regulacje wchodzące w życie wraz z początkiem 2021 roku.

Wchodzące wraz z nowym rokiem regulacje wpisują się w kierunkowy i wszechstronny program Planu dla Pracy i Rozwoju przygotowany przez MRPiT, który jest rozpisanym na konkretne działania programem bezpośredniej pomocy dla przedsiębiorców, a także nadania im nowego kierunku  oraz impulsu rozwojowego.

Plan dla Pracy i Rozwoju to bezpośrednia pomoc dla firm i pracowników dotkniętych skutkami COVID-19; nowy kierunek, czyli kompleksowe wsparcie w dostosowaniu się do wymagań rynku dla przedsiębiorców i pracowników w trudnej sytuacji oraz impuls rozwojowy, czyli eliminacja zbędnej biurokracji, cyfryzacja otoczenia biznesowego oraz proprzedsiębiorcze regulacje prawne. Szczegóły dotyczące planu dostępne są na stronie internetowej: www.LiczaSieKonkrety.gov.pl.

Plan dla Pracy i Rozwoju zawiera szereg konkretnych propozycji ujętych w trzech kluczowych obszarach. Każdy z nich odpowiada innym potrzebom. Część z tych rozwiązań jest już wdrożona, część wchodzi wraz z nowym rokiem, a część właśnie opracowujemy dla przedsiębiorców

– mówi wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Więcej informacji na stronie: /nowe-regulacje-prawne-wchodzace-w-nowym-roku-2021-r

Zobacz także