logo małeDziś w Głogowie odbyło się kolejne z cyklu spotkań szkoleniowych poświęconych możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z wykorzystaniem środków krajowych oraz funduszy unijnych na lata 2014-2020. W szkoleniu udział wzięły m.in. Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Ewa Mańkowska, Wicemarszałek Dolnego Śląska oraz Dorota Włoch, Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Jak sięgnąć po pieniądze z funduszy krajowych oraz unijnych i przeznaczyć je na rozwój przedsiębiorczości? Na to pytanie starali się odpowiedzieć prelegenci dzisiejszego spotkania w Głogowie. Współorganizatorami szkolenia, w którym udział wzięli przedsiębiorcy z całego Dolnego Śląska, było Ministerstwo Gospodarki, Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (LSSE).

Tematyka spotkania koncentrowała się wokół różnych możliwości pozyskania wsparcia na lata 2014-2020 m.in. poprzez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR), Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (RPO-DS) oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Przedstawione treści uzupełnione zostały ofertą sektora bankowego w zakresie nowych mechanizmów finansowania przedsiębiorczości.

Na zakończenie szkolenia, zebrani goście zapoznali się z ofertą Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. O tym dlaczego warto wybrać LSSE na miejsce prowadzenia biznesu opowiadała Dorota Włoch, Wiceprezes Zarządu spółki. Zebrani przedsiębiorcy dowiedzieli się m.in. o firmach, które ulokowały w LSSE swój kapitał oraz o wsparciu na jakie mogą liczyć inwestorzy np. o dedykowanych opiekunach przedsiębiorstw, szkoleniach, warsztatach dla specjalistów, strefowym klubie HR, dostępie do kadr kształconych w 26 szkołach zawodowych i 8 uczelniach wyższych w regionie oraz możliwości współpracy w ramach klastrów.

Zobacz także