Wymiana doświadczeń w sektorze administracji publicznej.

W siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gościli niemieccy studenci Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg. Niemiecka uczelnia na stałe współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy.

Niemieccy studenci w czasie prezentacji multimedialnej LSSE

Wizyta odbyła się w ramach siedmiodniowego seminarium i spotkań zapoznawczych z administracją oraz działalnością Specjalnych Stref Ekonomicznych w naszym kraju ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu.
Na czele Delegacji reprezentantów uczelni niemieckiej stała prof. Gabi Meissner, zaś opiekunem ze strony uczelni legnickiej dr Paweł Kobes.
– Cieszy nas obecność naszych młodych, zachodnich sąsiadów, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę oraz podtrzymać dobre relacje polsko-niemieckie – powiedział, witając delegację Witold Lech Idczak, prezes LSSE.
Wizycie delegacji towarzyszyły spotkania, seminaria oraz konferencje służące zaznajomieniu się z funkcjonowaniem sektora administracyjnego specjalnej strefy oraz podstref i poszczególnych klastrów.

Zobacz także