Milion złotych przekaże Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mieszkańcom powiatów, które ucierpiały na skutek ostatnich nawałnic. Zarząd Funduszu zatwierdził w sobotę warunki brzegowe programu pomocowego dla osób niepełnosprawnych.

Pomoc PFRON trafi do osób niepełnosprawnych z kilkunastu powiatów, które najbardziej ucierpiały w wyniku ostatnich nawałnic. Trudna sytuacja panuje m.in. na Podkarpaciu, Śląsku, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie.

Podjęto błyskawiczną decyzję o uruchomieniu programu, który ma pomóc osobom niepełnosprawnym dotkniętym skutkami nawałnic. PFRON na bieżąco monitoruje sytuację i kontaktuje się z samorządami, aby przekazać środki tam, gdzie są potrzebne w pierwszej kolejności. 

Program zakłada możliwość wypłaty świadczeń w wysokości 2 tys. zł na doraźną pomoc dla osoby niepełnosprawnej orazjednorazowych rekompensat przeznaczonych na pokrycie kosztów zakupu lub naprawy sprzętu utraconego lub zniszczonego na skutek działania żywiołu. Rekompensata dotyczy urządzeń, środków pomocniczych i przedmiotówortopedycznych, których zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON.

Ponadto program umożliwia wsparcie indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych najbardziej dotkniętych nawałnicami. W sumie na ten cel zarząd Funduszu przeznaczy nawet 100 tys. złotych.

Realizatorem programu wspierającego osoby niepełnosprawnesą samorządy. Już od poniedziałku będą mogły zgłaszać do oddziałów PFRON zapotrzebowanie na środki finansowe.

Osoby niepełnosprawne będą mogły uzyskać pomoc w ramach programu w sytuacji, kiedy samorząd powiatowy, na terenie którego wystąpił żywioł, przystąpi do jego realizacji. Samorządy wyznaczą jednostki organizacyjne do realizacji programu – na ogół będą to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wsparcie osób poszkodowanych na skutek nawałnic realizowane jest w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach tego programu są także zabezpieczone dodatkowe środki finansowe na wsparcie osób dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa.

You might also like