Firmy telekomunikacyjne z sektora MŚP, które wzięły lub do końca roku wezmą pożyczkę szerokopasmową, mogą ubiegać się o korzystniejsze warunki spłaty. Ułatwienia w spłacie obejmą przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. To kolejny element Funduszowego Pakietu Antywirusowego.

Ze środków unijnych przeznaczyliśmy prawie 600 milionów złotych na pożyczki na budowę lub rozbudowę infrastruktury szerokopasmowego internetu. Przedsiębiorcy MŚP, których sytuacja w związku z COVID-19 znacząco się pogorszyła mogą wnioskować o zmianę warunków pożyczki szerokopasmowej na bardziej preferencyjne. Z pełnej puli 600 mln zł z Programu Polska Cyfrowa na lepsze warunki dla firm telekomunikacyjnych z sektora MŚP, które wezmą pożyczkę do końca roku lub właśnie ją spłacają wydzieliliśmy 400 mln zł.

Funduszowy Pakiet Antywirusowy to także ułatwienia dla inwestorów budujących infrastrukturę szerokopasmową z pomocą programu Polska Cyfrowa. Pożyczki na ten cel dla małych i średnich przedsiębiorstw można będzie teraz korzystniej spłacić – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Nowe zasady

  • możliwość wydłużenia o dodatkowe 6 miesięcy standardowej karencji w spłacie (dla pożyczek udzielonych i nowo udzielonych), w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału;
  • 6-miesięczne wakacje kredytowe (zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych),
  • możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek nawet do 0%,
  • możliwość sfinansowania wynagrodzenia pracowników, zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jak i umowę cywilno-prawnych,
  • brak wymaganego wkładu własnego.

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Każdy przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Co może zostać sfinansowane?

Pożyczką szerokopasmową mogą zostać sfinansowane przedsięwzięcia obejmujące budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci infrastruktury telekomunikacyjnej, zapewniające dostęp do szybkiego internetu o przepustowości min. 30 Mb/s. Inwestycje finansowane z pożyczki szerokopasmowej mogą być realizowane nie tylko na obszarach białych NGA, lecz na terenie całej Polski.

Możliwe jest również finansowanie wydatków płynnościowych w celu wzmocnienia kondycji finansowej, a w konsekwencji również pozycji rynkowej podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Warunki finansowe

Pożyczka szerokopasmowa będzie udzielana do grudnia 2023 r. Jej wysokość to 20 tysięcy złotych do 50 milionów złotych, a okres spłaty to 15 lat.

Szczegóły dotyczące preferencyjnego finansowania znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego, który realizuje projekt.

Zobacz także