Zapraszamy na webinarium z cyklu Forum Pracodawca-Pracownik, organizowane przez ASB Poland Sp. z o.o., którego patronem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Wydarzenie adresowane do pracodawców ma na celu pogłębienie wiedzy w kluczowych obszarach dotyczących pracowników, takich jak: podatki, księgowość, kadry czy płace. Druga sesja pt. „Kwestie podatkowe pracy zdalnej, zatrudniania cudzoziemców i programów motywacyjnych” odbędzie się 19 czerwca (środa) 2024 r. o godz. 10:00.


REJESTRACJA


W dynamicznym środowisku biznesowym, zrozumienie, a także odpowiednie zarządzanie kwestiami podatkowymi związanymi z pracą zdalną, zatrudnianiem cudzoziemców oraz programami motywacyjnymi stają się coraz istotniejsze dla firm i pracodawców. Te obszary wiążą się z wieloma korzyściami, ale również wyzwaniami, które wymagają właściwego podejścia, w tym starannej analizy.

Praca zdalna otwiera nowe możliwości rekrutacji talentów ze zróżnicowanych lokalizacji, co może pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność firmy. Jednocześnie związana jest z koniecznością rozliczenia podatków w różnych jurysdykcjach, a to wymaga znajomości przepisów i odpowiednich procedur.

Zatrudnianie cudzoziemców może wzbogacić przedsiębiorstwo o różnorodność perspektyw oraz umiejętności, ale to też dodatkowe obowiązki administracyjne i podatkowe. Ważne jest, aby znać procedury wizowe, przepisy dotyczące zezwoleń na pracę czy zasady rozliczania podatków dla pracowników z zagranicy. Programy motywacyjne stanowią doskonały sposób na przyciąganie i zatrzymanie najlepszych pracowników, a także efektywne wynagradzanie kadry menedżerskiej, jednak, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów oraz komplikacji, ich wdrożenie musi uwzględniać aspekty podatkowe.

Agenda:

 1. Praca zdalna a kwestie podatkowe
  – Zwrot kosztów pracy zdalnej na rzecz pracownika a ekwiwalent – przychód po stronie pracownika
  – Zwrot kosztów pracy zdalnej jako koszt uzyskania przychodu po stronie pracodawcy
  – Składki na ubezpieczenie społeczne
 1. Zatrudnianie cudzoziemców
  – Rezydencja podatkowa
  – Ustalenie kraju, w którym wynagrodzenie powinno być opodatkowane
  – Zastosowanie przepisów odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Programy motywacyjne
  – Definicja oraz podstawowe zasady działania programów motywacyjnych
  – Zasady opodatkowania – wysokość przychodu i moment powstania przychodu
  – Regulamin programu motywacyjnego

Zobacz także