Krzysztof Sadowski

Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., z wykształcenia jest inżynierem informatykiem – absolwentem Politechniki Zielonogórskiej. To doświadczony menadżer i samorządowiec. Wiedzę w zakresie zarządzania zdobył w czasie studiów Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Franklin University. Ukończył również podyplomowe studia – Public Relations i komunikacja społeczna – w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Od 1999 roku związany z samorządem terytorialnym. Piastował m.in. funkcję naczelnika wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miejskiego w Głogowie. W latach 2016-2019 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.