Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to kompleksowy dokument określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Zostały w nim zawarte propozycje reform i inwestycji, które pomogą Polsce wrócić na właściwe tory rozwoju. 26 lutego rozpoczynają się konsultacje Krajowego Planu Odbudowy. 2, 4 i 9 marca odbędą się debaty na temat KPO.

Krajowy Plan Odbudowy powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Tego typu dokument opracowuje każde z państw członkowskich Unii Europejskiej. KPO jest podstawą do skorzystania z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Wartość Instrumentu to 750 miliardów euro. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro. Na tę kwotę składa się 23,9 miliarda euro dotacji i 34,2 miliarda euro pożyczek.

Fundusze, które wynegocjowaliśmy dla Polski na lipcowym szczycie Rady Europejskiej, są największe w historii. Dodajemy do nich pieniądze z budżetu krajowego. W sumie to ogromne środki, które przeznaczamy na odbudowę gospodarki po pandemii. Jednym z narzędzi, służącym do osiągnięcia tego celu, będzie właśnie Krajowy Plan Odbudowy. Chcemy podkreślić, że to nie tylko środek zaradczy, to także sposób na uodparnianie polskiej gospodarki

– mówił premier Mateusz Morawiecki.

Instrument ma trzy główne cele: pomóc naprawić bezpośrednie szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa, przywrócić odporność gospodarek Unii Europejskiej i przygotować wspólnotę państw na przyszłe nieprzewidziane okoliczności.

Pieniądze w ramach KPO będą inwestowane w pięciu obszarach:

  • odporność i konkurencyjność gospodarki – 18,6 miliarda złotych
  • zielona energia i zmniejszenie energochłonności – 28,6 miliarda złotych
  • transformacja cyfrowa – 13,7 miliarda złotych
  • dostępność i jakość ochrony zdrowia – 19,2 miliarda złotych
  • zielona i inteligentna mobilności – 27,4 miliarda złotych

Materiały

Projekt Krajowego Planu Odbudowy
KPO​_projekt​_26022021​_na​_konsultacje-web.pdf 4.35MB

Komplementarne działania

W styczniu i lutym, w czasie intensywnych konsultacji Umowy Partnerstwa, pokazaliśmy, w co chcemy zainwestować 76 miliardów euro dostępnych dla Polski w ramach polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Dziś robimy kolejny krok. Rozpoczynamy konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy

– zaznaczył Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Minister dodał, że środki dostępne w ramach poszczególnych instrumentów unijnych, czyli Funduszu Odbudowy, polityki spójności na lata 2021-2027 oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, są komplementarne.

Te środki muszą uzupełniać się wzajemnie tak, aby przynosić jak największe korzyści polskiej gospodarce

– podkreślił minister Tadeusz Kościński.

Zgodnie z priorytetowymi celami wyznaczonymi przez Unię Europejską i potrzebami rozwojowymi Polski pieniądze z Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności zostaną zainwestowane między innymi w ochronę zdrowia, transformację w kierunku niskoemisyjnej, bardziej zielonej gospodarki, innowacyjne rozwiązania, transport przyjazny środowisku i upowszechnienie rozwiązań cyfrowych.

Etapy prac

Wykonaliśmy już najważniejsze i najbardziej pracochłonne zadania. Zebraliśmy i przeanalizowaliśmy propozycję projektów od resortów i regionów. Dzięki temu wiemy, jakie są potrzeby inwestycyjne w całym kraju

– mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

W sumie do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło 1200 projektów zgłoszonych przez resorty zaangażowane w prace nad KPO, regiony oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Pomysły były zbierane od lipca do sierpnia 2020 roku. Równolegle powstała matryca KPO zawierająca reformy oraz typy projektów do dofinansowania z KPO. Od listopada Polska prowadziła dialog nieformalny z KE w tej sprawie.

26 lutego rozpoczynają się prowadzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy. Potrwają do 2 kwietnia. Udział w konsultacjach może wziąć każdy. Po uzgodnieniu społecznym projektu KPO zostanie on przekazany do rozpatrzenia Radzie Ministrów.

Do końca kwietnia 2021 roku Polska ma czas na przekazanie KPO Komisji Europejskiej. Ta z kolei będzie miała dwa miesiące na zaakceptowanie planu.

You might also like