Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Instytut Cen Transferowych zapraszają na bezpłatny webinar pn. „Kontrole podatkowe cen transferowych w specjalnych strefach ekonomicznych – jak się przygotować?”

Spotkanie on-line odbędzie się 18 listopada w godz. 10:00 – 12:00.

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jak przygotować się do kontroli podatkowej transakcji bądź innych zdarzeń realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Szczegółowy program spotkania:

 1. Specyfikacja działalności na terenie SSE w kontekście cen transferowych.
  1.1 Centra odpowiedzialności w spółce strefowej. Wydzielenie organizacyjne,
  1.2 Transakcje z podmiotami powiązanymi.
 2. Zasady wyboru podmiotów do kontroli cen transferowych.
 3. Struktura i procedura kontroli.
  3.1 Kontrole podatkowe.
  3.1.1.Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli.
  3.1.2. Przebieg kontroli podatkowej.
  3.1.3. Ustalenia kontroli cen transferowych.
  3.2.Kontrole karne skarbowe.
 4. Co jest przedmiotem kontroli? Kluczowe ryzyka.
  4.1.Poprawna identyfikacja transakcji kontrolowanej.
  4.2.Wybór metody szacowania cen.
  4.3.Wartość transakcji
 5. Transakcje podlegające kontrolom rutynowym. Ryzyka podatkowe.
  5.1.Opłaty licencyjne.
  5.2.Klucze podziału kosztów.
  5.3.Pożyczki i poręczenia.
  5.4.Transakcje rutynowe.
  5.5.Podniesienie kapitału zakładowego jako forma wsparcia finansowego.
  5.6.Wypłata dywidendy.
 6. Dokumenty podlegające kontroli.
  6.1.Local file.
  6.2.Analiza porównawcza.
  6.3.Klauzula rynkowego poziomu cen.
 7. Narzędzia zabezpieczające.
  7.1.Bazy danych.
  7.2.Kompensata transakcji.
  7.3.Korekta cen transferowych.
  7.4.Pełnomocnictwo.
  7.5.Defence file.
 8. Sankcje wynikające z decyzji podatkowych.
 9. Procedura odwołania od decyzji doszacowującej.

Rejestracja na wydarzenie na stronie: Zarejestruj się

 

Zobacz także