W resorcie prowadzimy bardzo intensywne prace nad nowelizacją kodeksu pracy. Zależy nam na wprowadzeniu na stałe do Kodeksu Pracy możliwości wykonywania pracy w formie zdalnej – powiedziała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek podczas dzisiejszych konsultacji KPO.

Przedstawiciele MRPiT od miesiąca uczestniczą w obszernych konsultacjach dotyczących Krajowego Planu Odbudowy.

Krajowy Plan Odbudowy przewiduje szereg działań ograniczających skutki pandemii, które będą stanowić pewnego rodzaju trampolinę do szybszego rozwoju, bardziej cyfrowego i zielonego. Jego celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki. Jednym z takich działań są konsultowane dzisiaj z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i przedstawicielami reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych „doposażenia pracowników/przedsiębiorstw umożliwiające pracę zdalną”. Na ten cel zostały przewidziane środki w wysokości 44 mln euro

– mówiła wiceminister Iwona Michałek.

Celem tego działania jest wypromowanie i upowszechnienie pracy zdalnej w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako bezpiecznej formy świadczenia pracy, która przełoży się na wzrost ich produktywności i poprawę warunków pracy. Działanie będzie kierowane do przedsiębiorstw sektora MŚP, które mimo pandemii, nie podejmują na szeroką skalę działań cyfrowych w swoich firmach. Proponowane działanie ma wzmocnić efekty legislacyjne związane z wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu Pracy.

Chcemy wesprzeć rozwijanie procesów biznesowych w firmach, tak aby zostały one ucyfrowione. W efekcie czego pomogą pracownikom przechodzić na pracę zdalną. Jest to propozycja długoterminowa dla firm, aby trwale zmieniali procesy umożliwiające pracę zdalną. Zależy nam na tym, aby to wsparcie trafiło do kilku tysięcy firm

– powiedziała Paulina Zadura, dyrektor departamentu Analiz i Strategii w PARP.

Mamy nadzieję, że przyszłe regulacje prawne w połączeniu ze środkami finansowymi przeznaczonymi na umożliwienie stosowania tych regulacji w praktyce, przyczynią się do utrzymania szerokiego stosowania tej formy pracy także po wygaśnięciu epidemii COVID-19. Dodatkowo, liczymy, że projektowane działania przyczynią się również do zwiększenia dostępu do atrakcyjnych miejsc pracy dla osób zamieszkujących tereny zagrożone trwałą marginalizacją lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze

– dodała wiceminister Michałek.

W dzisiejszych konsultacjach udział wzięła Iwona Michałek – Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii, Mikołaj Różycki – Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i przedstawiciele reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych.

You might also like