Za nami konferencja Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego pod honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pana Romana Kowalczyka.


PANEL DYSKUSYJNY

Obserwując obecną sytuację społeczno-gospodarczą, nie wyobrażaliśmy sobie nie poruszyć dyskusji na temat polskich szkół trzy miesiące po wybuchy wojny w Ukrainie. Do panelu zaprosiliśmy praktyków, będących zarazem przedstawicielami różnych instytucji:

• Romana Kowalczyka – Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,

• Przemysława Bożka – Prezesa Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

• Janusza Kosałkę – Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie,

• Artura Wysoczańskiego – Prezesa Zarządu Fundacji Otwarta Droga.

Pierwszoplanową sprawą jest temat uchodźców – dzieci i młodzieży, które trafiają do naszego systemu. Jak im pomóc, co warto zrobić w oświacie? Jak zainspirować dyrektorów, nauczycieli, żeby młodzież się w tej nowej sytuacji odnalazła. Z całą pewnością wielu z tych uczniów zostanie w polskim systemie, więc rozmowa o dobrych praktykach, barierach i trudnościach, jest absolutnie na czasie. Chętnie uczestniczę w tym wydarzeniu, słuchając praktyków, którzy wspierają uchodźców, mają swoje doświadczenia i obserwacje. Myślę, że ten wspólny wysiłek pozwoli nam jeszcze lepiej zaopiekować się i ułatwić edukację uchodźcom – mówi Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty.

Jako środowisko oświatowe w Polsce i na Dolnym Śląsku, zdaliśmy ten egzamin. Do szkół i przedszkoli, w skali naszego kraju, trafiło 200 tys. uchodźców, na Dolnym Śląsku jest to ok. 20 tys. W dużych miastach, takich jak Wrocław czy Legnica, tych uchodźców jest więcej. Dylematów jest bardzo wiele, ale bezspornym jest, że uchodźcy, głównie matki z dziećmi, zostali przyjęci życzliwie, a my jako Polacy okazaliśmy się po raz kolejny solidarnym narodem, a to jest powód do optymizmu. Pomoc dla uchodźców i państwa ukraińskiego, nie jest tematem na chwilę. Musimy być cierpliwi, wytrwali i konsekwentni we wsparciu dla braci Ukraińców, z którymi teraz budujemy nowe, dużo lepsze relacje – dodaje Dolnośląski Kurator Oświaty.

Ta konferencja to dużo ciekawych dyskusji, nie tylko na temat relacji z Ukrainą, ale również edukacji polsko-ukraińskiej, w tym szkolnictwa branżowego. W panelu brali udział przedstawiciele świata edukacji, biznesu, a także reprezentant Rządu, Dolnośląski Kurator Oświaty. Rozmówcy wymienili wiele doświadczeń i spostrzeżeń, po których nasuwa się jedna konkluzja – wszyscy zdali egzamin: samorządy, nauczyciele, dyrektorzy, rząd, biznes. To ważne i wniosek na przyszłość jest taki, aby tego dobra nie zmarnować – mówi Przemysław Bożek, Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Uzupełnieniem panelu było wystąpienie Aleksandry Jurkiewicz – Prezes Fundacji LSSE, która opowiedziała o społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto na ręce Dyrekcji, przekazano plecaki szkolne, dla najbardziej potrzebujących podopiecznych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych.


BLOK O DORADZTWIE ZAWODOWYM

Konferencja podzielona została na dwa bloki. Drugi, skupił się wokół doradztwa zawodowego. O tym opowiedzieli przedstawiciele instytucji rynku pracy. Prelegenci przedstawili następujące tematy:

– ‚‚Wsparcie w wyborze zawodu dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych” Joanna Wit – doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Legnicy.

– „Przygotowanie absolwentów szkół do potrzeb rynku pracy” Zbigniew Tracz – doradca zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy.

– „Zawody deficytowe na lokalnym rynku pracy” Otylia Tułacz-Kostrzycka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy.

Cieszę się niezmiernie, że Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna organizuje tego typu działania. Nigdy dość dyskusji, debat, spotkania ludzi, którzy są żywo zainteresowani tym, żeby dobrze wychować i wykształcić młodzież, podpowiedzieć czy zaprojektować udaną ścieżkę kariery, a przy okazji, aby gospodarka na Dolnym Śląsku i w całej Polsce kwitła – mówi Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty.

Konferencję zakończyła prezentacja Anny Prokopczak, Menadżerki ds. Klastrów w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., która zaprezentowała, jak łączymy biznes z nauką.

Korzystając z okazji nagrodziliśmy studentów w konkursie „Najlepsza Praca Dyplomowa” organizowanego na Politechnice Wrocławskiej oraz ich promotorów. Co ważne, w ciągu roku ogłaszamy aż 6 takich konkursów na naszych partnerskich uczelniach.


NOWI PARTNERZY DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA EDUKACYJNEGO

Do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego dołączyli nowi Partnerzy. Na pokładzie witamy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych oraz Coventry University Wrocław. Przedstawiciele tych instytucji podczas konferencji podpisali deklaracje przystąpienia do DKE.

Zobacz także