Wśród krajów UE, w ujęciu rocznym Polska odnotowała 2. najlepszy wynik – nasza produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 3,4%. Wyższy wzrost nastąpił jedynie w Belgii (o 5,4%). Natomiast najgłębsze spadki odnotowano w Irlandii (15,5%), Danii (9,2%), Francji (4,3%) oraz w Niemczech (4,1%).

Według danych Eurostat, produkcja przemysłowa (wyrównana sezonowo) w październiku była niższa o 3,8% w strefie euro oraz o 3,1% w UE w porównaniu do października 2019 r. Natomiast wobec poziomu z września br. produkcja w październiku w strefie euro wzrosła o 2,1%, zaś w całej UE była wyższa o 1,9%.

Wśród głównych kategorii produktów wg ich przeznaczenia, największe spadki w ujęciu rocznym kolejny miesiąc utrzymują się w produkcji dóbr kapitałowych i wyniosły 8,2% w strefie euro oraz 7,1% w UE. Najlepsze wyniki odnotowano z kolei w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, gdzie nastąpił wzrost o 0,3% w strefie euro, a w całej UE o 2,3%.

Zobacz także