Polska ma trzeci najlepszy wynik w UE – nasza produkcja przemysłowa w listopadzie wg Eurostat wzrosła o 2,9%. Wyższy wzrost nastąpił jedynie w Irlandii (o 40,8%) oraz w Grecji (o 8,8%). Eurostat wskazuje, że wynik Irlandii może wynikać z dostosowań sezonowych.

Najgłębsze spadki odnotowano w Bułgarii (5%), we Francji (4,9%), Włoszech (4,2%), w Hiszpanii (3,7%) oraz w Niemczech (3,7%).

Spadki produkcji przemysłowej w UE i strefie euro zdecydowanie wyhamowały wobec tych notowanych w październiku. W listopadzie produkcja przemysłowa (wyrównana sezonowo) w UE była niższa o 0,4%, a w strefie euro oraz o 0,6%.

W ujęciu miesięcznym natomiast, listopadowa produkcja przemysłowa zwiększyła się o 2,5% w strefie euro oraz o 2,3% w UE.

O ile w ostatnich miesiącach największe spadki wg głównych kategorii dotyczyły produkcji dóbr inwestycyjnych, to w listopadzie najsilniej obniżyła się produkcja dóbr związanych z energią – o 5% w strefie euro i o 5,3% w UE. Bardziej niż przeciętnie zmniejszyła się także produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałego użytku – o 2,5% w strefie euro i 2,6% w UE. Z kolei najlepsze wyniki odnotowano w produkcji dóbr pośrednich (zaopatrzeniowych), gdzie nastąpił wzrost o 1,1% w strefie euro oraz o 1,7% w całej Unii.

Zobacz także