Wyłoniono kolejnych laureatów konkursu „Najlepsza Praca Dyplomowa” ogłoszonego przez Dolnośląski Klaster Edukacyjny! Dzisiaj, 01 października, w siedzibie Legnickiej  Specjalnej Strefy Ekonomicznej zebrała się komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ i. Witelona w Legnicy, dziekan wydziału dr inż. Daniel Medyński i dr inż. Renata Gnitecka oraz Wiceprezes Zarządu LSSE S.A. Przemysław Bożek.

Zobacz także