• • Naczelnicy urzędów skarbowych rozpatrują wnioski o rozłożenie na raty podatku, odroczenie terminu jego zapłaty i umorzenie zaległości podatkowych.
  • • Od początku epidemii Covid-19, wydali już ponad 76,2 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 6,7 mld zł.
  • • Wnioski uzasadnione sytuacją związaną z Covid-19 rozpatrywane są w pierwszej kolejności.

Naczelnik urzędu skarbowego udziela ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika. W każdym przypadku dokonuje analizy indywidulanej sytuacji wnioskodawcy

– mówi zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Naczelnicy urzędów skarbowych wydali już ponad 76,2 tys. decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty czy umorzeniu zaległości podatkowej. Kwota przyznanych ulg to ok. 6,7 mld zł

– informuje wiceminister Anna Chałupa.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, może udzielić ulgi:

  • • która nie stanowi pomocy publicznej,
  • • która stanowi pomoc publiczną,
  • • która jest pomocą de minimis.

Szczegółowe informacje o możliwości uzyskania ulgi dostępne pod adresem: KAS udzieliła ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na 6,7 mld zł

Zobacz także