Tarcza Antykryzysowa działa. Według stanu na 29 kwietnia złożono 2 557 554 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez nią rozwiązań.

Przyznano  już 166 337 pożyczek dla mikroprzedsiębiorców na łączną kwotę 828 106 929 zł (stan na 29.04.2020).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1 688 851 431 zł (stan na 29.04.2020).

Z kolei ZUS wypłacił już 352 886 820 zł na świadczenia postojowe dla samozatrudnionych i zleceniobiorców (stan na 29.04.2020).

Dane te pokazują, że rozwiązania pomocowe zawarte w Tarczy Antykryzysowej spotkały się już z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw.

Potwierdzają to również badania PIE, z których wynika, że ponad połowa (56 proc.) ankietowanych przedsiębiorstw planuje skorzystać z dofinansowania do utrzymania pracowników w zatrudnieniu, przewidzianego w Tarczy Antykryzysowej. Najbardziej zainteresowane tym rozwiązaniem są duże firmy (90 proc. wskazań), a także sektor handlowy (63 proc.). Liczba złożonych wniosków o postojowe już przekroczyła 50 tys.

Tarcza koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw. Przyjęliśmy w niej rozwiązania, które w naszej ocenie są najbardziej potrzebne dla utrzymania potencjału polskiej gospodarki na tym etapie walki z gospodarczymi konsekwencjami pandemii.

Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60% do nawet 75%, co jest bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń i rekrutacji.

Jesteśmy w ciągłym w kontakcie z przedstawicielami branż, organizacji pracodawców, poszczególnych firm. Zgłaszane propozycje uzupełnień i modyfikacji są analizowane i konsultowane. Rząd na bieżąco, elastycznie reaguje na dynamicznie zmieniającą się sytuację.

Zobacz także