Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota – to było hasło przewodnie tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu, 8-10 września 2020. Międzynarodowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych Europy Środkowo-Wschodniej było okazją do wymiany opinii na temat bezpieczeństwa, perspektyw rozwoju gospodarczego, współczesnych i przyszłych wyzwań.

Ten rok to nie jest czas na oszczędzanie

– powiedziała wicepremier Jadwiga Emilewicz podczas panelu inaugurującego.

W wyniku pandemii po raz pierwszy Europa solidarnie zdecydowała się zaciągnąć wspólnotową pożyczkę. Bezprecedensowe środki, jakie są przeznaczone na budowę mechanizmów odporności w mechanizmie sprawiedliwej transformacji w Funduszu Odporności i Odbudowy pochodzą w dużej mierze z emisji euroobligacji

– wyjaśniła  wicepremier Emilewicz.

I dodała:

Dziś z umiarkowanym optymizmem możemy patrzeć w przyszłość, bo polska gospodarka jest  jednym z tych państw, które notują najpłytszą recesję. Jesteśmy trzecim państwem po Litwie i Finlandii, jeśli chodzi o spadek PKB

– przypomniała.

Do 2027 roku ma trafić do Polski ponad 2,5 bln euro.  Jesteśmy też największym beneficjentem Funduszy Odbudowy – 160 mld euro, które już w I kwartale przyszłego roku mogą zacząć pracować w polskiej gospodarce” – mówiła wicepremier. „Te środki mogą dać nie tylko bezpieczeństwo tu i teraz, ale zbudować podstawy wzrostu na kolejne dekady

– zaznaczyła.

Wiceminister rozwoju Robert Nowicki podkreślał podczas swoich wystąpień rolę cyfryzacji usług i procedur publicznych:

Od 2016 roku konsekwentnie budujemy Polskę cyfrową. W 2020 roku blisko co trzecia działalność gospodarcza została założona on-line. Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego jest kolejnym i oczekiwanym krokiem. W serwisie e-budownictwo można testowo skorzystać z pierwszych formularzy. Już jesienią – po wejściu w życie nowelizacji ustaw ujętych w społecznej części pakietu mieszkaniowego – będzie można ich użyć w pełni on-line.

I dodał:

Od początku Covid-19 prowadzimy dialog z samorządami. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – o wartości 12 mld zł – jest efektem tych rozmów. W części społecznej pakietu mieszkaniowego uwzględniliśmy dodatkowe 1,5 mld złotych na wydatki związane z budownictwem mieszkaniowym. To duże wsparcie dla samorządów i prowadzonej przez nich lokalnej polityki mieszkaniowej.

Podczas panelu o cyfrowej szkole przyszłości wiceminister rozwoju Olga Semeniuk podkreśliła:

Chciałabym, aby nowa ustawa o rzemiośle i kształceniu dualnym miała wymiar społeczny; żeby dostosowała polskie rzemiosło do wyzwań XXI wieku, Przemysłu 4.0 i potrzeb polskiej gospodarki.

Wiceminister rozwoju Marek Niedużak ocenił, że:

Polska okazała się dotychczas relatywnie odporna na gospodarcze skutki pandemii, głównie dzięki zróżnicowanej strukturze ekonomicznej.

A wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur dodał, że:

Wspólna, bardzo ciężka praca zespołowa MR, PFR, MRPiPS oraz ZUS zaowocowała powstaniem Tarczy Antykryzysowej, a teraz jest czas na impuls dla rozwoju polskiej gospodarki. Służyć temu ma m.in. ulga na robotyzację, która jest przygotowywana przez MR we współpracy z MF. Tempo wdrażania nowych technologii decyduje o gospodarczej pozycji Polski na świecie. Automatyzacja, robotyzacja to konieczność, aby zachować konkurencyjność

– dodał wiceminister Mazur.

Zmieniła się struktura polskiej gospodarki w efekcie pandemii

– stwierdził wiceminister rozwoju Andrzej Gut-.

Covid-19 spowodował przyspieszenie cyfrowe, uważa się, że nawet o 5-7 lat

– powiedział podczas panelu pt.: „Jak powtórzyć zagraniczny sukces polskiej marki w nowej rzeczywistości?”.

Ze względów bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa tegoroczne Forum Ekonomiczne odbyło się wyjątkowo nie w Krynicy, a w Karpaczu.  W trakcie wydarzenia wręczono nagrody Forum Ekonomicznego w czterech kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku, Nowa Kultura Nowej Europy oraz Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej. Przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Rozwoju uczestniczyli w dyskusjach podczas paneli:

8 września

 • Wicepremier Jadwiga Emilewicz – W poszukiwaniu siły napędowej europejskiej gospodarki
 • Sekretarz Stanu Andrzej Gut-Mostowy – Made in Poland 2.0 – jak powtórzyć zagraniczny sukces polskiej marki w nowej rzeczywistości?
 • Podsekretarz Stanu Robert Nowicki – Inwestycje samorządowe w czasach pandemii – jak przygotować się na spowolnienie gospodarcze?
 • Wicepremier Jadwiga Emilewicz – Współpraca trzech sektorów: uczelnie, przedsiębiorcy, instytuty badawcze, jako podstawa rozwoju polskiej gospodarki
 • Podsekretarz Stanu Krzysztof Mazur – Sztuczna inteligencja – błogosławieństwo czy zagrożenie dla ludzkości?
 • Podsekretarz Stanu Marek Niedużak – MŚP kołem zamachowym polskiej gospodarki
 • Podsekretarz Stanu Robert Nowicki – Tarcza Antykryzysowa – jako element nowego ładu gospodarczego

9 września

 • Podsekretarz Stanu Olga Semeniuk – Cyfrowa ewolucja czy rewolucja?
 • Podsekretarz Stanu Krzysztof Mazur – Nowe technologie na podstawie doświadczeń tarczy antykryzysowej
 • Podsekretarz Stanu Krzysztof Mazur – Sprawiedliwa Transformacja – rewizja strategii zrównoważonej energetyki dla Europy – wyzwania rynku pracy
 • Podsekretarz Stanu Krzysztof Mazur – Jak zmienić tarczę antykryzysową w tarczę rozwojową
 • Podsekretarz Stanu Robert Nowicki – E-budownictwo – przełom w procesie inwestycyjno-budowlanym

10 września

 • Olga Semeniuk – Rozwój obszarów miejskich oparty na wiedzy

Więcej informacji o wydarzeniu: http://www.forum-ekonomiczne.pl/

Zobacz także