Szczawno-Zdrój przez dwa dni gościło przedstawicieli świata biznesu, samorządowców i polityków. To właśnie tutaj miało miejsce Dolnośląskie Forum Gospodarcze, którego partnerem była Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

W panelu dyskusyjnym pt. „Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój gospodarki” udział wziął Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Należy pamiętać o tym, że w procesie rozwoju nowych technologii kluczowa jest rola edukacji. Szkoły coraz chętniej otwierają się na ten kierunek. Z perspektywy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mogę to potwierdzić, a wierzę, że będzie jeszcze więcej takich działań. Jako lider Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego zapewniamy młodzieży dostęp do nowych technologii, organizując konferencje, warsztaty, ciekawe zajęcia, nie tylko w szkołach ogólnokształcących, ale też stawiając nacisk na szkolnictwo branżowe. Przedstawiamy naszą nowoczesną ofertą także do szkół podstawowych. Oprócz standardowych lekcji przedsiębiorczości, przedstawiciele LSSE wraz z partnerami prowadzą dla uczniów zajęcia z VR, nowych technologii, programowania, nie zapominając przy tym o kluczowym znaczeniu kompetencji społecznych i umiejętnego funkcjonowania w grupie – powiedział Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Justyna Hubiak, dyrektor Departamentu Obsługi Przedsiębiorców LSSE mówiła o instytucjonalnym wsparciu dla biznesu – skąd i na co pozyskać pieniądze?

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna swoją ofertę kreuje i dostosowuje do potrzeb przedsiębiorców. Współpracujemy również ze wszystkimi podmiotami wspierającymi rozwój biznesu. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na inwestycje na terenie Dolnego Śląska, mogą liczyć na zwolnienie z podatku CIT/PIT nawet do 45 proc. poniesionych kosztów inwestycji. Możemy także przedstawić firmom możliwości pozyskania dodatkowego źródła finansowania – podkreśliła Justyna Hubiak, dyrektor Departamentu Obsługi Przedsiębiorców LSSE.

Podczas Dolnośląskiego Forum Gospodarczego uczestnicy mogli także zapoznać się z ofertą Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i możliwościami inwestycyjnymi w naszym regionie.

Celem Forum jest wymiana doświadczeń ekspertów i przedsiębiorców, a także omówienie wyzwań przed jakimi stoi Dolny Śląsk. Była to pierwsza edycja wydarzenia i skupiła się na pięciu obszarach: gospodarka przyszłości, nowatorski samorząd, społeczna odpowiedzialność biznesu, współpraca transgraniczna oraz rozwój i innowacje w biznesie.

Zobacz także