Biznes duży i mały, samorządy, a także przedstawiciele administracji rządowej wezmą udział w Dolnośląskim Forum Gospodarczym. Partnerem wydarzenia jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, a firmy z terenu jej oddziaływania mogą bezpłatnie uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.

Dolnośląskie Forum Gospodarcze to nowe wydarzenie w świecie biznesu, którego ideą jest wartościowa dyskusja dotycząca Dolnego Śląska. To także przedstawienie spraw regionu z perspektywy mieszkańców, rozmowy z przedsiębiorcami i ekspertami. W czwartek i piątek, 23-24 marca w Szczawnie-Zdroju pojawi się blisko 350 uczestników mających realny wpływ na gospodarkę w regionie, którzy wezmą udział w niemal 30 prelekcjach. Dolnośląskie Forum Gospodarcze chce wyróżnić korzyści wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej w tej części Polski.

Dolnośląskie Forum Gospodarcze to kolejna dobra okazja do zaprezentowania potencjału Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, więc nie mogło nas tutaj zabraknąć. Przedstawiciele świata biznesu, gospodarki i edukacji spotykają się, żeby wymienić się doświadczeniami i ideami na kolejne działania. Jako LSSE łączymy te trzy sektory w ramach klastrów – Dolnośląskiego Klastra: Edukacyjnego, Lotniczego, Motoryzacyjnego oraz najnowszych Klastrów: Technologii Kosmicznych i Elektromobilności. Jestem przekonany, że forum w Szczawnie-Zdroju nie tylko zaowocuje nowymi wartościowymi relacjami biznesowymi, ale też pomysłami na skuteczne rozwiązania, które będziemy mogli wykorzystywać na co dzień – mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Podczas paneli i prelekcji poruszone zostaną tematy w pięciu kategoriach – gospodarka przyszłości, nowatorski samorząd, społeczna odpowiedzialność biznesu, współpraca międzynarodowa, rozwój i innowacje w biznesie. W każdej z nich zaproszeni goście wypowiedzą się w najistotniejszych aktualnie tematach, które są kluczowe w rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska.

Przedsiębiorcy i potencjalni inwestorzy będą mogli zapoznać się z udogodnieniami dolnośląskich specjalnych stref ekonomicznych, w tym LSSE, oraz zaprezentować wdrażane w swoich przedsiębiorstwach innowacyjne rozwiązania – podatkowe, pracownicze oraz z sektora nowych technologii.

Dolnośląskie Forum Gospodarcze to wydarzenie regionalne, ale w zamyśle o zasięgu ogólnopolskim, którego celem strategicznym jest promocja naszego regionu, jako strefy przyjaznej przedsiębiorcom i inwestorom polskim oraz zagranicznym. Chcemy oprzeć się na know-how przedsiębiorstw już działających w regionie, managerów, specjalistów, pracowników specjalnych stref ekonomicznych, a także przedstawicieli świata nauki i legislacji – dodaje Anna Błażys, prezes Instytutu Piastów Śląskich, współorganizatora wydarzenia.

Kamil Hupajło z Fundacji Wspólnota Pokoleń podkreśla, że w trakcie wydarzenia będą wypracowywane postulaty i propozycje zmian, które będzie można wdrożyć w województwie dolnośląskim. Docelowo mają na tym skorzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i mieszkańcy regionu.

Dolnośląskie Forum Gospodarcze zaplanowano w dniach 23-24 marca 2023 r. w Szczawnie-Zdroju. Szczegóły i rejestracja dostępne tutaj: www.dfog.pl.

Zobacz także