Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny, którego liderem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w sieci motoryzacyjnych klastrów europejskich.
Dolnośląski Klaster Motoryzacyjnych koordynowany przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz wspierany przez Wałbrzyską Strefę Ekonomiczną INVEST PARK Sp. z o.o przystąpił do Europejskiej sieci klastrów motoryzacyjnych. Europejska Sieć Klastrów Motoryzacyjnych (EACN) została powołana w roku 2016 przez dziewięć klastrów, w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy europejskimi klastrami motoryzacyjnymi i ich członkami. Głównym celem EACN jest wsparcie europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.
Partnerzy sieci EACN z powodzeniem współpracowali w ramach projektu „EACN for Joint Industrial Modernization Investments”, współfinansowanym w ramach programu „COSME” Unii Europejskiej, który zakończył się w styczniu 2021 r.

Zobacz także