Europejskie Forum Mycia Przemysłowego (31.03.-01.04. 2020 Wrocław, Haston City Hotel & Congress Center) wraz z towarzyszącą wystawą (Industrial Parts Cleaning Forum & Expo) jest wiodącym, niezależnym i dla wszystkich otwartym wydarzeniem biznesowym tej branży w Centralnej Europie skierowanym do wszystkich gałęzi przemysłu i ich fachowców zaangażowanych w technologie mycia części i komponentów, czystość techniczną VDA 19 i ISO 16232, obróbkę powierzchniową, jak również utrzymania poziomu czystości podczas całego procesu produkcyjno-logistycznego. 31.03.-01.04. 2020 Wrocław, Haston City Hotel & Congress Center

 Omawiane będą najnowsze technologie, innowacje i trendy w branży mycia przemysłowego dla przemysłu samochodowego, lotniczego, narzędziowego, ciężkiego, precyzyjnego, medycznego, optycznego, obróbki cieplnej i innych.

Sukces pierwszej edycji Forum, duże zainteresowanie przemysłu jak i liczne zgłoszenia nowych tematów zmusiło organizatora do przeniesienia tego wydarzenia z jesieni 2019 na wiosnę 2020. Uczestniczący fachowcy będą dzielić się swoją wiedzą podczas licznych prezentacji, dyskusji i indywidualnych rozmów.

Podczas Forum zostanie zaprezentowana pierwsza flota mobilnych laboratoriów czystości technicznej (VDA 19.1 / ISO 16232) na polskim rynku.

Forum Mycia Przemysłowego to kompendium wiedzy na temat aktualnie dostępnych technologii i metod mycia dla szerokiego zakresu zastosowań, od produkcji wielkoseryjnej i mycia dużych partii poprzez mycie pojedynczych części, mycie wstępne i mycie precyzyjne (dokładne i ultra dokładne), aż do technologii przygotowania powierzchni części i komponentów przed operacjami nakładania powłok ochronnych, trybologicznych czy też ozdobnych (PVD, PACVD, CVD).

Forum można potraktować jako szkolenie w podstawach mycia przemysłowego dla osób poczatkujących w branży, ale również jako forum dyskusyjne dla zaawansowanych profesjonalistów.

W przeddzień Forum AKADEMIA DOSKONAŁOŚCI uruchamia dodatkowo cykl specjalistycznych szkoleń z praktycznych zastosowań przemysłowych technologii mycia, suszenia i konserwacji części i komponentów. Seminaria szkoleniowe są organizowane przy współpracy z Instytutem Fraunhofera i będą się odbywać corocznie w przeddzień Forum. Tym razem w poniedziałek 30.03.2020.

AKADEMIA DOSKONAŁOŚCI jest dostępna dla wszystkich. Każdy może się na nią zapisać i każdy uczestnik otrzyma odpowiedni certyfikat. Tematy mycia są stosunkowo złożone ale nikt nie musi być inżynierem, czy też uczęszczać na studia podyplomowe, ażeby je sobie przyswoić i w życiu zawodowym stosować.

Z przygotowanych sześciu tematów rejestrujący się uczestnicy dokonają wyboru trzech najbardziej interesujących.

Po zakończeniu Seminarium uczestnicy będą mogli skorzystać z możliwości indywidualnych porad technicznych. Celem tych krótkich dyskusji na konkretny temat z mycia przemysłowego (po 10-20 minut), może być pozyskanie wskazówek i zaleceń przy rozwiazywaniu problemów, eliminacji błędów technologicznych i szukaniu rozwiązań (wcześniejsze umówienie spotkania jest zalecane).

Wymagana jest osobna rejestracja. Szczegóły pod: SEMINARIUM SZKOLENIOWE.
Spotkania prosimy umawiać poprzez kontakt z kf@industrial-cleaning-forum.com

Druga Edycja Forum Mycia Przemysłowego (Industrial Parts Cleaning Forum & Expo)

31.03.-01.04. 2020 Wrocław, Haston City Hotel & Congress Center

+ Seminarium Szkoleniowe przy współpracy z Instytutem Fraunhofera (30.03.2020)

www.industrial-cleaning-forum.com

You might also like