Dolnośląski Fundusz Gospodarczy posiada w swojej ofercie produkt wspierający funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – poręczenie zapłaty wadium.

W związku z przewidywanym spowolnieniem gospodarczym, wywołanym epidemią SARS – CoV – 2, korzystanie z poręczeń zapłaty wadium może stanowić dla nich jedno z dodatkowych narzędzi poprawy płynności.

Więcej informacji tutaj:

PORĘCZENIA WADIALNE

Zobacz także