21.09.2016 miała miejsce wizyta robocza przedstawicieli Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w SITECH Polkowice oraz w SITECH Głogów. Pan Adam Zysk – Menedżer ds. Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego oraz Pan Sławomir Skowroński – Menedżer ds. Komunikacji i Promocji  mieli okazję zapoznać się z potencjałem naszej firmy, która jest wiodąca w  wielu innowacyjnych projektach realizowanych wspólnie z LSSE. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ma strategiczne znaczenie dla działalności gospodarczej naszej spółki, zaś rozwiązania koncernowe sprawdzone z sukcesem w SITECH stanowią inspirację dla wielu firm strefowych. Wzmacnia to wymianę dobrych praktyk i dialog z interesariuszami lokalnymi. Wizyta została zorganizowana i skoordynowana przez Dział Kontakty Zewnętrzne we współpracy z Działem Systemy Produkcyjne.

You might also like