Jest opinia praktyków na temat przygotowanej w MAP reformy Kodeksu Spółek Handlowych. 

Kancelaria PwC Legal we współpracy z Forum Rad Nadzorczych (wspólne przedsięwzięcie Giełdy Papierów Wartościowych, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i PwC) zapytała grupę trzydziestu członków rad nadzorczych oraz zarządów różnych spółek o proponowane przez MAP zmiany w Kodeksie spółek handlowych. W rezultacie w sposób obiektywny uzyskaliśmy opinię o tym, jak środowisko przedsiębiorców odbiera finalizowaną właśnie nowelizację Ksh.

Projekt został opracowany przez, działającą od lutego, Komisję ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego MAP, której przewodniczą wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz jego zastępca Janusz Kowalski.

W pracach komisji wzięło udział ponad 60 ekspertów w dziedzinie prawa handlowego. To zarówno przedstawiciele ośrodków akademickich, jak również praktyków prawa oraz osoby reprezentujące spółki kapitałowe – prywatne oraz z udziałem Skarbu Państwa. Dzięki wytężonej pracy Komisji zostały przygotowana największa reforma Kodeksu spółek handlowych, która ma za zadanie dostosować przepisy polskiego prawa do zmieniającej się sytuacji gospodarczej.

Projekt zakłada między innymi wprowadzenie nowych rozwiązań w polskim prawodawstwie prawa grup spółek. Rozszerza też kompetencje rad nadzorczych, poprzez wprowadzenie narzędzi do sprawowania efektywnego nadzoru nad spółkami.

Więcej informacji na stronie: /czlonkowie-zarzadow-i-rad-nadzorczych-spolek-o-projekcie-zmian-w-ksh

You might also like