Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie DA.21.3.2021.MK.2, pn. „Wykonanie i montaż szklanej zabudowy szatni w holu obiektu Letia Business Center”

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie DA.21.3.2021.MK.2, pn. „Wykonanie i montaż szklanej...