Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania pn.: „Konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną „Restauracja – Bistro” wraz z wyposażeniem technologicznym w budynku Letia Business Center ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica”.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z/s w Legnicy, organizator  konkursu ofert pn. „Konkurs ofert na najem  lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną „Restauracja – Bistro” wraz...