Realizowane zadanie drogowe w podstrefie Środa Śląska pod nazwą „Budowa III etapu drogi gminnej o długości ok. 390m oraz budowa chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych oraz oświetlenia ulicznego. Termin realizacji zadania 01.06.2021r – 02.11.2021r. Wartość zadania 1 700 000zł.

Wybudowano 390 m jezdni o nawierzchni bitumicznej, 400m chodnika o nawierzchni z kostki polbruk, 400m ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, miejsca postojowe długości ok.200m z kostki granitowej oraz oświetlenie uliczne z punktami świetlnymi typu LED.

Zadanie zrealizowano w porozumieniu z gminą miejską Środa Śląska przy dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 578 509,50zł kosztów kwalifikowanych.

Zobacz także